Venice Carnival,Carnevale di Venezia,Karnawał Wenecki

(PL)
22 luty – 4 marzec KARNAWAŁ WENECKI
Karnawał jest i na zawsze pozostanie jednym z najpiękniejszych festiwali w Wenecji. Historia tej tradycji rozpoczęła się jeszcze w czasie, słowo „Karnawał” zostało użyte po raz pierwszy w 1094 w dokumencie wydanym przez Doża Vitale Falier , w którym mówił o rozrywkach publicznych.

(IT )22 febraio -4 marzo CARNEVALE DI VENEZIA
Il Carnevale é e rimarrà sempre una delle più belle feste della città di Venezia. La storia di questa tradizione comincia molto indietro nel tempo, la parola “Carnevale” fu usata per la prima volta nel 1094 in un documento editto da Doge Vitale Falier, in cui si parlava di divertimenti pubblici

20140228-162048.jpg

20140228-162110.jpg
(PL)
Większość czasu w carnawale Weneckim była wykorzystywana do organizowania figli i pokazów w każdym zakątku miasta, w szczególności na Piazza San Marco i Riva degli Schiavoni.
Oprócz głównych wydarzeń w miejscach publicznych(w których uczestniczyły grupy żonglerów, akrobatów, muzyków, tancerzy, ulicznych sprzedawców sprzedających wszystkie rodzaje towarów) organizowane były imprezy prywatne, często bardzo transgresywne, odbywały się w domach prywatnych lub w teatrach.
(IT)
Gran parte del tempo era infatti impiegato ad organizzare scherzi e spettacoli in ogni angolo della città, in particolare in Piazza San Marco ed in Riva degli Schiavoni.
Oltre a grandi manifestazioni in luoghi aperti (a cui prendevano parte giocolieri, acrobati, musicisti, ballerini, venditori ambulanti di ogni genere di mercanzia) si aggiunsero ben presto feste private, spesso anche molto trasgressive, in case private e nei teatri

20140228-162340.jpg

20140228-162357.jpg

20140228-162423.jpg
(PL )
Przez wiele dni w roku, świat wydawał się nie sprzeciwiać pragnieniom które stawały się wykonalne i nie było myśli lub czynu który wydawałby się nie do zrealizowania . Taka była Wenecja w XVIII wieku, wieku, który bardziej niż jakiekolwiek inny zmienia ją w miejsce nieskończenie urokliwe i w dziedzictwo światowej fantazji. Wenecja była wtedy światem Giacomo Casanovy, światem powierzchownym ,zabawnym, dekoracyjnym i wyrachowanym.
(IT )
Per molti giorni all’anno, il mondo sembrava non opporre più resistenza i desideri diventavano realizzabili e non c’era pensiero o atto che non fosse possibile.
Questa era Venezia nel Settecento, il secolo che, più di ogni altro, la rese luogo dalle infinite suggestioni e patrimonio della fantasia del mondo. Venezia era allora il mondo di Giacomo Casanova, un mondo superficiale, festante, decorativo e galante.

20140228-162720.jpg

20140228-162744.jpg

20140228-162758.jpg

(PL)
Wenecja stała się najwyższa uropejską szkołą teatralnej radości przyjemności i zabawy, wszyscy w maskach świętowali urok świata ,tańca, żartów i uroczystych romantycznych spotkań.
Wenecja stała wielkim spektaklem metamorfozy a karnawał przyczną, która przyciąga tłumy widzów z całego świata z tysiącami zabawnych masek.
(IT)
Venezia divenne l’alta scuola europea del piacere teatrale allegria e giocosità, tutti in maschera a celebrare il fascino di un mondo fatto di balli, scherzi, galà esclusivi e romantici incontri.
Venezia si fece grande virtuosa delle metamorfosi e il carnevale fu (ed è ancora) il suo exploit,che richiama folle di curiosi da tutto il mondo con migliaia di maschere in festa e con una pacifica e sgargiante occupazione della Laguna.

20140228-163026.jpg

20140228-163107.jpg

20140228-163147.jpg

You might also like:

This entry was posted in voyage and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>