Turquoise Jewellery

(PL) TURKUSOWA BIŻUTERIA
Historia turkusów sięga czasów starożytnych, a nazwa kalait (ładny kamień)została użyta przez rzymskiego pisarza Pliniusza Starszego. Turkus wywodzi się od nazwy Turcji, (turecki kamień) tamtędy bowiem wiódł szlak handlowy z drogocennymi kamieniami.

Turkus, nazywany „kamieniem – zwycięzcą” – we wszystkich epokach był wybierany jako pełen energii talizman przez wojowników.

Ogromną popularnością cieszył się w okresie Starego Państwa w Egipcie.Uważany przez Egipcjan za magiczny i święty często wykorzystywany był do wykonania ochronnych i uleczających amuletów.
Niedaleko, bo na półwyspie Synaj, znajdowały się pierwsze udokumentowane złoża tego minerału.

Wierzono że turkus zmienia barwę by ostrzec właściciela przed zdradą i niebezpieczeństwem, i że siła tego minerału może obrócić się przeciwko swemu właścicielowi, jeżeli tylko zacznie on czynić zło.
Stare podania głoszą, że turkus tak może zespolić się ze swoim opiekunem, że w przypadku choroby lub śmiertelnego zagrożenia sam pęka, chroniąc w ten sposób osobę, która go nosi.

Aztekowie, którzy również mieli do niego dostęp, przy jego użyciu wykonywali spore ilości masek rytualnych. Prawdziwą popularność turkusy zdobyły jednak dzięki Indianom Navajo, Zuni i Apaczom, którzy łączyli je ze srebrem, tworząc w ten sposób doskonałe ozdoby (tak bardzo pożądane przez białego człowieka

(IT) TURCHESE -gioielli
La storia risale a tempi antichi, il turchese ed il nome kalait (bella pietra) è stato utilizzato dallo scrittore romano Plinio il Vecchio. Turquoise è derivato dal nome della Turchia (pietra Turca) perché gli ha condotto una rotta commerciale con pietre preziose.

Turchese, chiamato „pietra – vincitore” – in tutte le epoche è stato scelto come talismano energetico dai guerrieri.

Ha goduto di grande popolarità durante l’Antico Regno in Egitto, per gli egiziani era considerato come magico e sacro ed è stato spesso utilizzato per amuleti protettivi.
Non lontano, nella penisola del Sinai, sono stati trovati i primi depositi documentati di questo minerale.

Si credeva che il turchese cambiasse colore per avvertire il proprietario del tradimento e pericolo, e che la forza di questo minerale potesse rivoltarsi contro di lui, se solo avesse incominciato a fare del male.
La vecchie scritture dicono che il turchese fosse in grado di integrarsi con il supervisore che, in caso di malattia o di minacce di morte si rompesse, proteggendo così la persona che lo indossava.

Gli Aztechi, che avevano anche l’accesso ad esso, lo usavano per grandi quantità di maschere rituali. I turchesi guadagnarono popolarità, tuttavia, grazie agli indiani Navajo, Zuni, ed Apaches, che li combinavano con argento, creando così delle decorazioni perfette (tanto desiderate dall’uomo bianco).

20140626-173035-63035827.jpg

20140626-173036-63036290.jpg

20140626-173036-63036960.jpg

20140626-173036-63036073.jpg

20140626-173036-63036729.jpg

20140626-173036-63036506.jpg
(PL)
Turkus strzeże przed negatywnymi wibracjami i zapobiega stanom lękowym. Chroni przed przeciwnościami losu i wypadkami . Zapewnia noszącej go osobie jasny, zrównoważony umysł, w wyniku czego potrafi precyzyjnie formułować myśli i zrozumiale się wypowiadać. Sprzyja zachowaniu pogody ducha, dodaje optymizmu i sił witalnych. Ze względu na te właściwości jest polecany osobom, które często się komunikują. Jest to również symbol hojności, szczerości i oddania.
Stymuluje kreatywność i pobudza wyobraźnię.
Amulet podarowany bliskiej sercu osobie – wzmacnia uczucie, zapewnia uczucie czyste i niezmienne.Doskonały kamień dla osób spod znaku strzelaca, wodnika i ryb.

Turkus łagodzi stany depresyjne, stosowany jest również przy leczeniu nadkwasoty a także w przypadku łagodzenia bólów (w tym reumatycznych). Zapewnia także równowagę na poziomie fizycznym, gdyż wpływa na błędnik. Przyśpiesza proces regeneracji organizmu i tkanek, działa wzmacniająco na serce i płuca a także zapobiega chorobom nowotworowym. Jest pomocny przy leczeniu infekcji wirusowych i problemów żołądkowych. Korzystnie oddziałuje na płuca i gardło, jak również cały układ oddechowy.
(IT)
Turquoise fa la guardia contro le vibrazioni negative e previene l’ansia. Protegge contro le avversità e gli incidenti. Esso fornisce
alla persona che lo indossa mente equilibrata, e di conseguenza è in grado di formulare con precisione i pensieri ed esprimersi in modo chiaro. Favorisce la serenità, permette di aggiunge ottimismo e vitalità. A causa di queste proprietà, lo si raccomanda alle persone che spesso stanno comunicando. E’ anche un simbolo di generosità, sincerità e devozione.
Stimola la creatività e stimola l’immaginazione.
Amuleto donato a una persona vicina al cuore – rafforza il sentimento.
Perfetto per le persone sotto il segno del Sagitario, Acquario e Pesci.

Turchese allevia la depressione, è utilizzato anche nel trattamento di iperacidità e per alleviare il dolore (compreso reumatica). Fornisce inoltre un equilibrio al livello fisico. Accelera la rigenerazione del corpo e dei tessuti, rafforza cuore e polmoni e previene il cancro. È utile nel trattamento di infezioni virali e nei problemi di stomaco. Ha effetto favorevole per i polmoni e gola, così come il sistema respiratorio.

20140626-173415-63255599.jpg

20140626-173415-63255825.jpg

20140626-173415-63255371.jpg

20140626-173416-63256063.jpg

20140626-173416-63256296.jpg

20140626-173416-63256529.jpg

You might also like:

This entry was posted in must have and tagged , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>